mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik , wołacz,

przypadki język polski klasa 4

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?