1) BIT MOŽE IMATI: a) 1. STANJE b) 8 STANJA c) 2 STANJA 2) NAJMANJA KOLIČINA PODATAKA ZAPISANA U RAČUNALU NAZIVA SE: a) ROM b) BAJT c) RADNA MEMORIJA d) BIT 3) VANJSKI UREĐAJI MOGU BITI... a) IZLAZNI I ULAZNI b) DIGITALNI c) OSOBNI 4) NA SLICI JE PRIKAZAN a) radna memorija(RAM) b) ROM 5) MEMORIJSKI ŠTAPIĆ a) TOČNO b) NETOČNO 6) ZNAKOVNI JEZIK a) TOČNO b) NETOČNO 7) REZULTATI OBRADE PODATAKA PRIKAZUJU SE NA ZASLONU a) ULAZ b) IZLAZ c) OBRADA 8) NA SLICI PRIKAZANI SU: a) IZLAZNI UREĐAJI b) ULAZNI UREĐAJI

DJELOVI RAČUNALA, SPREMNICI, BITNE I KODNE IGRE-eba horvat

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?