Na czyj rozkaz wybudowano pałac w Wersalu?, W jakim państwie jest Wersal?, W jakim stylu wybudowano Wersal?, Władza absolutna to....., Ludwik XIV inaczej zwany....., Jak zginął król Karol I Stuart?, Kto w 1653 r. został lordem protektorem, Jaki ustrój został wprowadzony w Anglii po 1689 r.?, Jaka jest główna funkcja władzy królewskiej w Anglii?, Co znajduje się w Pałacu Westminsterskim?, Jaka dynastia panowała w Anglii w XVII w.?, Oświecenie zwane jest inaczej?, Na czym polega monteskiuszowski podział władzy?, Kim był Jan Jakub Russeau?, Wymień wynalazki epoki oświecenia?, Elementy stylu klasycystycznego?, Absolutyzm oświecony to...., Fryderyk II był władcą jakiego kraju?, Wymień reformy cesarzowej Marii Teresy, Jakie miasto zbudował car Piotr I, Kim był Jerzy Waszyngton?, W którym roku podpisana została Deklaracja niepodległosci?, Jacy Polacy brali udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych?, Co to jest bojkot?, Przyczyna wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych?.

Od absolutyzmu do oświecenia 6

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?