Allt blev (heti) bättre när vi bytte system. - genast/direkt, Aalto-universitetet fick (äskettäin) besked om att staten skär ned på finansieringen. - nyligen/nyss, Företaget har funnits (pitkään) i Finland - länge, (Nykyään) har nästan alla 6-åringar en egen mobil - idag/numera/nuförtiden, Människor känner sig (yhä enemmän) osäkra när de reser. - alltmer, De är (harvoin) försenade - sällan, Vi ses nästa vecka - ha det så bra (siihen asti) - till dess/ tills dess, Tyvärr har ingenting hänt (siitä lähtien) - sedan dess, Vi blir inte färdiga (vasta/ennen kuin) nästa vecka - förrän, Du måste beställa varan (etukäteen) - i förväg/på förhand, Projektet blev färdigt redan (ennen) deadline - före/innan, Där arbetar (ainakin) 200 personer - åtminstone, Nästan (joka toinen) svensk säger sig vara feminist - varannan, Jag visste (ei myöskään) det - inte heller, De startade ett företag (sijasta) för att söka arbete - istället, Det har (tähän saakka) gått bättre än väntat - hittills/än så länge/så här långt,

Theme

Options

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?