1) Što je imperativ? a) zapovijedni glagolski način b) glagolsko vrijeme c) pridjev d) glagol e) mogućnost f) prošlost 2) Od čega se tvori imperativ? a) aorista b) glagolske osnove i nastavka c) imperfekta d) glagola e) nominativa f) prezenta 3) Odaberi točne odgovore sprezanja glagola gledati u imperativu. a) gledati b) neka gleda c) gledajte se d) gledaju te e) neka se gledaju f) gledati ćemo se 4) Kako se tvori kondicional prvi? a) od perfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog b) od AO pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog c) od imperativa d) od kondicionala drugog e) od glagola htjeti f) od glagolske onove 5) Što se izriče kondicionalom prvim? a) pomoć b) molba c) pogodba d) želja e) mogućnost u prošlosti f) mogućnost u sadašnjosti 6) Odaberi točne odgovore sprezanja glagola čuti u kondicionalu prvom. a) bio čuo b) bi čuo c) bili biste čuli d) bismo čuli e) bi čuli f) gledaj 7) Što izriče kondicional drugi? a) mogućnost u prošlosti b) pridjev lijep c) želja d) kondicional prvi e) aorist f) pogodba 8) Kako se tvori kondicional drugi? a) pomoćnog glagola biti b) kondicional prvi pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog c) glagolske osnove d) glagolskog pridjeva radnog e) glagol htjeti f) čuti 9) Spreži glagol htjeti u kondicionalu drugom. a) bi bio htio b) biste bili htjeli c) bismo čuli d) bi htio e) bi bili htjeli f) bio bih 10) Što su imperativ, kondicional prvi kondicional drugi? a) glagoli b) pridjevi c) glagolska vremena d) glagolski načini e) glagolske imenice f) glagolski pridjevi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?