1) Όταν χιονίζει μου αρέσει να... 2) Όταν αστράφτει μου αρέσει να... 3) Όταν έχει λιακάδα μου αρέσει να... 4) Όταν βρέχει μου αρέσει να... 5) Όταν φυσάει πολύ μου αρέσει να... 6) Όταν έχει κρύο μου αρέσει να...

Τι μου αρέσει να κάνω με κάθε καιρό!

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?