1) Á-dám a tó-nál pe-cá-zik. a) b) c) 2) Az ő-zek szom-ja-sak, e-zért vi-zet isznak. a) b) c) 3) Ó-va-to-san ve-zess, köd van! a) b) c) 4) A mú-ze-um-hoz men-tek a ta-nu-lók. Di-nót lát-tak. a) b) c) 5) A zöld vo-nat a sí-nen ha-lad. a) b) c) 6) E-di-na kö-te-let má-szik. a) b) c) 7) A pi-ci a mama há-tán al-szik. a) b) c) 8) Az óvó né-ni ked-ves az o-vi-sok-kal. a) b) c) 9) Kit-ti kan-ná-val ön-töz. a) b) c) 10) Tap-si szép mas-nit ka-pott. a) b) c) 11) Dá-ni-el hí-mes to-jás u-tán ku-tat. a) b) c) 12) A med-ve ha-lász-ni volt. a) b) c) 13) A cica em-lős állat. Tej-jel táp-lál-ja pi-ci-ké-jét. a) b) c) 14) A ví-zi-ló lom-ha ál-lat, de jól ú-szik. a) b) c) 15) A pan-da neve Pille. Íz-lik ne-ki a le-vél. a) b) c) 16) Dá-vid piz-zát e-szik. a) b) c) 17) E-ni-kő almás pitét ké-szí-tett. a) b) c)

Olvassunk mondatokat! d-ig

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?