1) Βρίσκω τα ρήματα που είναι στην Ενεργητική Φωνή και σε χρόνο Αόριστο! a) χτύπησα b) χτενίστηκα c) σκουπίστηκα d) άθροισα e) δάνεισα f) μορφώθηκα 2) Διαλέγω τα ρήματα που βρίσκονται στην παθητική φωνή a) μορφωνόμουν b) χτένισες c) υποπτευόταν d) κουραζόμασταν e) χτυπήσαμε f) κυλιόσασταν 3) Επιλέγω τα ρήματα του Αορίστου παθητικής φωνής a) αγαπήθηκα b) αδικήθηκα c) πήγα d) είδα e) λυπήθηκα f) δάνεισα 4) Ρήματα στον Παρατατικό ενεργητικής φωνής a) γνώριζα b) κατέστρεφα c) άδειαζα d) γέμισα e) μαύρισα f) δούλεψα 5) Παρατατικός παθητικής φωνής a) καταστράφηκα b) θυμόμουν c) συνδεόμουν d) εργαζόμουν e) θεώρησα f) απάντησα 6) Παρατατικός του ρήματος εξαρτιέμαι a) εξαρτιόμουν b) εξαρτήθηκα c) εξαρτίθηκα 7) Αόριστος του ρήματος συνεργάζομαι a) συνεργάστικα b) συνεργάστηκα c) συνεργαζόμουν 8) Παρατατικός του ρήματος υπολογίζω a) υπολόγιζα b) υπολόγηζα c) υπολόγισα

Ο Αόριστος και ο Παρατατικός ταξιδεύουν!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?