Tačno: доћи ћу, певаћу, свираћу, певајте, куцајте, не могу, не знам, немам, нисам, нећу, недостаје ми, рекао, могао, био сам, купио сам, Netačno: доћићу, пева ћу, свира ћу, певај те, куцај те, немогу, незнам, не мам, ни сам, не ћу, не достаје ми, реко, мого, бијо сам, купијо сам,

Удари кртицу за сваки правилно написан глагол

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?