1) Αυτή είναι η μόνη λύση που έχουμε! a) οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 2) Θέλει να μείνει για λίγο μόνη της a) οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 3) Ήρθαν οι ίδιοι να μας δούνε. a) οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 4) Αυτοί δουλεύουν στο ίδιο γραφείο a) οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 5) Ο Αργύρης είναι ο μόνος που το βρήκε. a) οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 6) Μου το είπε ο ίδιος. a) Οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 7) Αυτά δεν είναι ίδια a) Οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 8) Κάνεις πάντα τα ίδια λάθη. a) Οριστική αντωνυμία b) Επίθετο 9) Μόνη της αποφάσισε να παραιτηθεί. a) Οριστική αντωνυμία b) Επίθετο

Οριστική αντωνυμία ή επίθετο

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?