1) Κάποιος να βοηθήσει με τις σακούλες. a) αόριστη b) προσωπική c) ερωτηματική d) αυτοπαθής 2) Μερικοί απλά δεν μπορούν. a) προσωπική b) ερωτηματική c) αόριστη d) αυτοπαθής 3) Περάστε την άλλη για τα αποτελέσματα. a) προσωπική b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) αόριστη 4) Προσέχει πολύ τον εαυτό του. a) προσωπική b) ερωτηματική c) αόριστη d) αυτοπαθής 5) Εσύ έκανες τα μαθήματά σου; a) προσωπική b) αυτοπαθής c) ερωτηματική d) αόριστη αντωνυμία 6) Ποιο βιβλίο θα αγοράσεις; a) προσωπική b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) αόριστη 7) Ποιος ξέρει την απάντηση;  a) ερωτηματική b) αόριστη c) προσωπική d) αυτοπαθής 8) Αυτό είναι πολύ ωραίο βιβλίο.  a) προσωπική b) αυτοπαθής c) ερωτηματική d) αόριστη 9) Έχω να διαβάσω κάμποσα. a) αόριστη b) προσωπική c) αυτοπαθής d) ερωτηματική 10) Τι είπες; a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 11) Πόσο κάνει; a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 12) Μόνο τον εαυτό του κοιτάζει. a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 13) Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζωάκι; a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 14) Τίποτα δεν έκανα σήμερα. a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 15) Κανένας δεν έκανε λάθος. a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 16) Εσύ είσαι κουρασμένη; a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 17) Πόσο κοστίζει το θέατρο; a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 18) Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 19) Πόσες αντωνυμίες ξέρεις; a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική 20) Εμείς ξέρουμε 4 είδη αντωνυμιών. a) αόριστη b) ερωτηματική c) αυτοπαθής d) προσωπική

Επανάληψη στις αντωνυμίες

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?