Inis dom fút féin, inis dom faoi do theaghlach, inis dom faoi do cheantar; an saghas áite, na háiseanna atá ann, an maith leat do cheantar? An bhfuil aon fhadhbanna ann?, cad is ainm do do scoil? cén sórt scoile í? ; an mó múinteoirí agus daltaí atá inti, déan cur síos ar d'éide scoile? an dtaitníonn siad leat?, an bhfuil mórán rialacha sa scoil? an aontaíonn tú leo?, an bhfuil áiseanna maithe sa scoil?, cad iad na hábhair scoile atá curtha ar fáil sa scoil seo? , caidé an t-ábhar scoile is fearr leat? cén fáth?, Déan cur síos ar an atmaisféar sa scoil, An bhfuil ceannairí sa scoil seo? Inis dom faoina ndualgaisí?, Cad ba mhaith leat a dhéanamh tar éis na hArdteiste?, Cad é do thuairim faoi chóras na bpointí?, Cén tionchar a bhí ag an bpaindéim ar d'oideachas?, an duine spóirtiúl thú?, an bhféachann tú ar an teilifís go minic?, cad é do mheas faoi theicneolaíocht i saol an duine óig?, an dtaitníonn an phictiúrlann leat?, an duine ceolmhar thú?, an réitíonn an ardteist don saol thú?, An gceapann tú go bhfuil fadhb ollmhór againn sa tír seo le sláinte intinne?, Cad iad na laigí agus na buanna a bhaineann leis an gcóras sláinte I láthair na huaire?, An fadhb mhór í an chóiriúlacht in Éirinn, meas tú?, Cad é an scéal is mó atá sa nuacht faoi láthair atá ag dó na geirbe agat?, An bhfuil saol crua ag daoine óga in Éirinn sa lá atá inniu ann?, An bhfuil an rialtas ag déanamh a dóthain chun an víreas seo a chur faoi chois?.

Béaltriail- ceisteanna randamacha ar ábhair éagsúla

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?