1) У яких рослин відсутні корені?  a) Мох b) Папороть c) Плаун d) Плаун 2) У яких рослин листя дрібне, безбарвний, не бере участь у фотосинтезі?у.,  a) Мох b) Хвощ c) Плаун d) Папороті 3) У яких рослин нестатеве покоління розвивається на статевому поколінні? a) Хвощ  b) Плаун c) Мох d) Папороть  4) У яких рослин спори розвиваються на нижньому боці листка a) Папороть b) Хвощ c) Плаун d) Мох 5) У яких рослин спори розвиваються в спороносному колоску? a) Мох b) Плаун c) Папороть d) Хвощ 6) Які рослини беруть участь в утворенні торфу? a) Мох b) Плаун c) Папороть d) Хвощ 7) У яких рослин до складу оболонок входить кремнезе?м? a) Мох b) Плаун c) Папороть d) Хвощ 8) У яких рослин заросток живеться за рахунок симбіозу з грибами? a) Мох b) Плаун c) Папороть d) Хвощ

Вищі спорові рослини

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?