1) le__ a) v b) f 2) fotogra__ a) v b) f 3) Václa__ a) v b) f 4) věte__ a) v b) f 5) dvojice žira__ a) v b) f 6) pá__ a) v b) f 7) borů__ky a) v b) f 8) dí__ka a) v b) f 9) detekti__ a) v b) f 10) ploute__ a) v b) f 11) el__ a) v b) f 12) broske__ a) v b) f

Párové souhlásky VxF - Rozhodni, kterou párovou souhlásku ve slově napíšeme.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?