1) W którym mieście urodziła się Maria Skłodowska? a) w Gdańsku b) w Krakowie c) w Łodzi d) w Toruniu e) we Wrocławiu f) w Warszawie 2) Którą uczelnię ukończyła Maria Skłodowska-Curie? a) Sorbonę b) Uniwersytet w Bolonii c) Uniwersytet Cambridge d) Uniwersytet Jagielloński e) Politechnikę Lwowską f) Uniwersytet Warszawski 3) Który pierwiastek odkryła Maria Skłodowska-Curie? a) hel b) polon c) frans d) nikiel e) neon f) aktyn 4) W którym roku Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą Nagrodę Nobla? a) 1920 b) 1914 c) 1911 d) 1918 e) 1921 f) 1939 5) Które dziedziny, w 1891 roku, Maria Skłodowska wybrała jako przedmiot swoich studiów? a) chemię i język francuski b) fizykę i chemię c) chemię i matematykę d) matematykę i nauki przyrodnicze e) matematykę i fizykę f) chemię i medycynę 6) Który instytut powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie? a) Instytut Radowy b) CERN c) Polski Instytut Badań nad Promieniotwórczością d) Instytut Chemii RAD e) Instytut Fizyki PAN f) POLON

Co wiesz o Marii Skłodowskiej-Curie?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?