wszczynać / wszcząć: proces, procedurę, alarm, postępowanie, wojnę, obciążać / obciążyć: kosztami, bagażem, obowiązkami, podatkiem, winą, uwzględniać / uwzględnić : prośbę, wniosek, okoliczności, apelację, roszczenie, wskazywać / wskazać: cel, gestem, na problem, kierunek, temperaturę, zwracać / zwrocić: koszty, towar, pieniądze, wolność, honor,

Koszty procesowe - czasowniki - frazeologia

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?