Igaz: Szorzásnál a szorzandó és a szorzó felcserélhető, az eredmény nem változik., Szorzásnál a szorzótényezők felcserélhetők az eredmény nem változik., Ha egy műveletsorban összeadás és szorzás is szerepel, a szorzással kezdjük a megoldást., Ha egy műveletsorban zárójel is szerepel, mindig a zárójelben levő műveletet végezzük el először., Hamis: Kivonásnál a kisebbítendő és a kivonandó megcserélhető, a különbség nem változik., Osztásnál az osztandó és az osztó felcserélhető a hányados nem változik., Ha egy műveletsorban osztás és kivonás is szerepel, balról jobbra, sorban végezzük el a műveleteket., Minden összeadásról írható szorzás.,

Fogalmak, műveleti sorrend. 3.osztály

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?