1) Tkanki zbudowane z dzielących się komórek, umożliwiające roślinom wzrost na długość i grubość. a) tkanki twórcze b) tkanki stałe 2) Tkanka stała, która chroni roślinę przed uszkodzeniami i drobnoustrojami a) miękiszowa b) okrywająca c) wzmacniająca 3) Tkanka twórcza, nadaje twardość lub elastyczność organom roślinnym a) wzmacniająca b) miękiszowa c) okrywająca 4) Tkanka, której funkcją jest transport wody z solami mineralnymi lub substancji pokarmowych a) miękiszowa b) przewodząca c) wzmacniająca 5) Łyko transportuje: a) wodę z solami mineralnymi b) substancje pokarmowe 6) Drewno transportuje a) substancje pokarmowe b) wodę z solami mineralnymi 7) Tkanka, pełni między innymi funkcje zapasowe oraz przeprowadza fotosyntezę a) miękiszowa b) wzmacniająca c) przewodząca 8) Który element budowy rośliny nie zaliczamy do pędu: a) kwiat b) łodyga c) owoc d) korzeń e) liść 9) Organ rośliny, który utrzymuje roślinę w podłożu i pobiera wodę z solami mineralnymi. a) łodyga b) liść c) korzeń 10) Funkcją łodygi nie jest: a) mocowanie rośliny w podłożu b) Transport wody, soli mineralnych i substancji pokarmowych c) utrzymywanie innych organów roślinnych 11) Organ, który umożliwia roślinie parowanie wody, wymianę gazową i fotosyntezę to a) korzeń b) łodyga c) liść 12) Jeden z rodzajów przekształcenia korzenia, którego funkcją jest gromadzenie substancji pokarmowych a) korzenie podporowe b) ssawki c) korzenie spichrzowe 13) Korzenie spichrzowe występują u a) ziemniaka b) marchwi c) cebuli 14) Aby kukurydza mogła utrzymać się w podłożu wytwarza a) korzenie podporowe b) kłącze c) ssawki 15) Funkcją korzeni czepnych jak np. u bluszczu jest: a) przyczepianie się do zwierząt w celu przenoszenia nasion b) mocowanie rośliny do podpór c) bluszcz nie ma korzeni czepnych 16) Jemioła jest półpasożytem. Jej korzenie czerpią potrzebne substancje z żywiciela. Tymi korzeniami są: a) rozłogi b) korzenie czepne c) ssawki 17) Rodzaje łodyg, które gromadzą substancje pokarmowe i służą do rozmnażania wegetatywnego: a) kłącza i bulwy b) tylko bulwy c) bulwy i rozłogi 18) Przykładem przekształcenia łodygi, który możemy zaobserwować u imbiru jest: a) bulwa b) korzeń spichrzowy c) kłącze 19) Rolą rozłóg występujących np. u truskawek jest: a) mocowanie rośliny w podłożu b) rozmnażanie wegetatywne c) gromadzenie substancji pokarmowych 20) Kaktus ma specyficzne przekształcenia liści, które ograniczają parowanie wody i chronią roślinę przed zjedzeniem: Są to: a) igły b) kolce c) ciernie 21) Owijanie się wokół podpory umożliwiają groszkowi: a) korzenie czepne b) łodygi czepne c) liście czepne 22) Liście gromadzące substancje pokarmowe, jak np. u cebuli to: a) liście spichrzowe b) liście czepne c) korzenie spichrzowe 23) Dzbanecznik, który ma zdolność chwytania i trawienia drobnych zwierząt na liście: a) pułapkowe b) spichrzowe c) czepne 24) Strefa włośnikowa korzenia: a) utrzymuje roślinę w podłożu b) powoduje przyrost korzenia na grubość c) pobiera wodę z solami mineralnymi z gleby 25) Do funkcji liścia nie należy: a) wymiana gazowa b) chłodzenie blaszki liściowej w wyniku parowania c) utrzymanie kwiatów i owoców

Tkanki i organy roślinne - podsumowanie

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?