Μονοσύλλαβες: και, ναι, τι, θα , με, Δισύλλαβες: κάποιος, πεύκο, αυλή, όποιος, δρόμος, Τρισύλλαβες: ιππότης, ουρανός, αέρας, Πολυσύλλαβες: αυτοκίνητο, ποδήλατο, παράθυρο, νοσοκομείο,

Ονομασία λέξεων - συλλαβές

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?