always - zawsze, usually - zazwyczaj, often - często, sometimes - czasami, seldom - rzadko, rarely - rzadko 2, hardly ever - prawie nigdy, never - nigdy,

London, 22.03.2021

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?