1) Дядо Георги напълнил мед в гърненца и буркани. Бурканите са 12. Колко са гърненцата, ако те са със 7 по-малко от бурканите? a) 4 b) 8 c) 5 d) 10 e) 6 f) 0 2) Умаляемото е най-малкото двуцифрено число с цифра на единиците 2, а умалителят е 6. Намери разликата. a) 5 b) 7 c) 8 d) 6 e) 3 f) 1 3) Едното събираемо е е 3, а другото е най-голямото едноцифрено число. Колко е сборът? a) 11 b) 12 c) 10 d) 13 e) 14 f) 9 4) Умаляемото е 12, а разликата е 8. Колко е умалителят? a) 4 b) 2 c) 20 d) 19 e) 5 f) 3 5) Ако от числото 15 извадиш едноцифрено число, което се намира между 6 и 8, ще получиш броя на планетите в Слънчевата система. a) 8 b) 9 c) 10 d) 6 e) 5 f) 7 6) Кое е липсващото число? 18, ....., 16 a) 3 b) 6 c) 9 d) 17 e) 16 f) 14 7) От числото с 1 дес. и 2 ед. извадете числото с 8 единици . a) 5 b) 6 c) 2 d) 4 e) 11 f) 3 8) Мими купила 9 лалета , а Тони с 4 повече . Колко лалета е купил Тони ? a) 12 лалета b) 13 лалета c) 10 d) 14. e) 15 f) 9

Изваждане до 12 с преминаване

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?