Tolerance - Hoşgörü , Belief - İnanç, Open mindedness - Açık fikirlilik, Exposed - Maruz , Discrimination - Ayrımcılık , Confusion - Karışıklık, Separation - Ayrılık, Trustworthiness - Güvenilirlik, Patience - Sabır, Gender equality - Cinsiyet eşitliği , Unity and solidarity - Birlik ve dayanışma , Concern - İlgilendirmek, Afford - Gücü yetmek, Set up - Kurmak, Peace - Barış, Cooperation - İş birliği , Carry on - Devam etmek , Point out - İşaret etmek, Expose - Maruz bırakmak, Look like - Gibi görünmek, Embarkupon - Girişimde bulunmak, Essay - Makale, Starve - Açlıktan ölmek, Private - Özel, Susceptible - Duyarlı, İnsomnia - Uykusuzluk hastalıgı, Sand - Kum, Beneficial - Yararlı , Deduction - Kesinti , Hazardous - Tehlikeli ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?