Strefa przybrzeżna: dużo światła, bujna roślinność i świat zwierząt , szuwary, rośliny o liściach pływających i zanurzone w wodzie, trzcina, grzybienie, raki, pijawki, żaby, zaskrońce, bobry, Strefa otwartej toni wodnej: sięga do głębokości, do której dociera światło, wraz z głębokością pogarszają się w tej strefie warunki życia organizmów (spada ilość światła, tlen, temperatura wody), przestrzeń wody oddaloną od brzegów, która nie ma kontaktu z dnem, tylko rośliny pływające, nie ma tutaj zakorzenionych w dnie roślin, ryby: lipień i sandacz oraz ptaki: perkozy i kormorany, Strefa wód głębokich/ denna: brak światła, mało tlenu, brak roślin, ubogi świat zwierząt (rurecznik, małże), na dnie dużo szczątków martwych organizmów,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?