Това са ____ моливи. Колко много ____! Ето един ____! Купих много ____. Посетих много ____. Един ____ е кацнал на клона. Пожарникарите са ____.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?