wissen - wiedzieć, lernen - uczyć się , gehen - iść, laufen - biec, lesen - czytać, lassen - pozwolić,zostawić, fühlen - czuć, zeigen - pokazywać , tun - czynić, robić, halten - trzymać, erklären - tłumaczyć, bedeuten - znaczyć, vergleichen - porównywać , holen - iść i przynieść , legen - kłaść , liegen - leżeć, suchen - szukać, versuchen - próbować , glauben - wierzyć, bleiben - zostawać, beginnen - zaczynać 1, anfangen - zaczynać 2, interessieren - interesować, hören - słuchać, planen - planować, ändern - zmieniać, warten - czekać, bekommen - otrzymywać, beschreiben - opisywać, brauchen - potrzebować,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?