1) nasb_rat p_chavky a) í-í b) ý-ý c) í-ý d) ý-í e) i-ý f) y-í 2) ukl_dit b_t a) i-i b) y-y c) i-y d) y-i e) í-y f) ý-i 3) v_jeveně z_rat a) i-í b) y-ý c) i-ý d) y-í e) í-y f) ý-í 4) v_soká l_pa a) i-i b) y-y c) i-y d) y-i e) y-í f) i-ý 5) v_t na měs_c a) í-í b) ý-ý c) i-i d) y-y e) í-ý f) ý-í 6) v_těz l_žařského závodu a) i-i b) í-i c) i-y d) í-y e) ý-y f) y-y 7) přep_chová v_la a) i-i b) y-y c) i-y d) y-i e) í-y f) ý-i 8) p_sečný přes_p a) í-y b) í-i c) ý-y d) ý-i e) í-ý f) ý-í 9) sam_čka s_sla a) y-i b) i-y c) y-y d) i-i e) í-y f) ý-i 10) hlas_tý s_kot a) i-i b) y-y c) i-y d) y-i e) í-y f) ý-i

3. třída vyjmenovaná slova opakování 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?