1) Вярно ли е решена задачата 84:4=21? a) да b) не 2) 240 : 6 = 0, защото 2 не се дели на 6. a) вярно b) грешно 3) Частното на числата 56 и 2 е 28. a) вярно b) грешно 4) Вярно ли е, че 320 : 8 = 40? a) да b) не 5) Вярно ли е, че 732:6=122 a) да b) не 6) Кое е неизвестното число ? . 7=427 a) 61 b) 63 7) Тони намислил число. Умножил го с 2 и получил частното на числата 992 и 8. Кое число е намислил Тони? a) 62 b) 124 c) 2 8) Пресметни 794 : 2 + 984 : 4 = a) 643 b) 246 c) 397 9) Пресметни 812 : 7 - 928 : 8 = a) 116 b) 0 c) 232 10) 520:4 a) 23 b) 41 c) 130

Деление на числата до 1000 с едноцифрено число

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?