1) Η μπλούζα είναι ... . a) ωραίος b) ωραία c) ωραίο 2) Το αυτοκίνητο είναι ... . a) παλιός b) παλιά c) παλιό 3) Ο Γιώργος είναι ... . a) αστείος b) αστεία c) αστείο 4) Η Μαρία είναι ... . a) νέος b) νέα c) νέο 5) Το ποδήλατο είναι ... . a) καινούριος b) καινούρια c) καινούριο 6) Η ομπρέλα είναι ... . a) τεράστιος b) τεράστια c) τεράστιο 7) Το σπίτι είναι ... . a) μοντέρνος b) μοντέρνα c) μοντέρνο 8) Η γάτα είναι ... . a) γκρίζος b) γκρίζα c) γκρίζο 9) Ο Σούπερμαν είναι ... . a) γενναίος b) γενναία c) γενναίο 10) O στρατιώτης είναι ... . a) μολυβένιος b) μολυβένια c) μολυβένιο

ΚΛΙΚ Α1 γ.π. Ε9 Επίθετα ενικού -ος, -α, -ο

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?