zsák-mány - fo - gás, nem en-ged a jus-sá-ból - ra - gasz - ko - dik hoz - zá, el-nyúl-tak - el - fá - rad - tak, el-sza-ladt - le - lé - pett, pó-rul jár - hop - pon ma - rad,

Keresd a szó, kifejezések párját! Tedd mellé, ami ugyanazt jelenti!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?