1956 nyarán ____t eltávolította a szovjet vezetés, helyére ____t ültették. A ____ rendezte viszonyát ____val. Emiatt is sikerrel járhatott ____ kétéves küzdelme házastársa rehabilitálásáért. 1956. október 6-án újratemették ____t és kivégzett társait.1956 október 16-án a szegedi egyetemen megalakult a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Szövetsége, melyhez csatlakoztak a budapesti, miskolci, pécsi és soproni egyetemisták is. Az egyetemisták ____ pontban fogalmazták meg követeléseiket. Szimpátiatüntetést szerveztek az 1956 júniusa óta tartó ____ támogatására. 1956. október 23-án ____ órakor kezdődött az egyetemisták tüntetése a ____nál. A Műegyetem hallgatói a ____hoz vonultak. A budapesti munkásság is az egyetemisták mellé állt. Kezdetben lengyelbarát, Rákosi- és Gerő-ellenes jelszavak hangzottak el, később a szovjet csapatok kivonását követelték, és kivágták a zászlókból a szovjet típusú címert. A budapesti eseményekkel párhuzamosan több nagyvárosban voltak megmozdulások. Debrecenben ____kor eldördült a forradalom első sortüze. Budapesten sem értek véget a tüntetések, hanem a tömeg átvonult a Kossuth-térre, ahol ____ miniszterelnöki kinevezését követelték. A tüntetők a Dózsa György útra vonultak, és este fél tízkor ledöntötték a ____t. A ____hoz tüntetők vonultak és követeléseiket akarták beolvastatni. ____ körül az ÁVH elkezdte lőni a rádióhoz érkező embereket. A tüntetők felvették a harcot, hajnalra a rádió az ostromlók kezére került. Eközben a pártvezetés Nagy Imrét újból kinevezte ____. Gyülekezési és kijárási tilalmat rendeltek el. ____en leállt a ____, szünetelt a ____. Az utcákon 10 éves gyerekek, pesti srácok harcoltak a ____ ellen. ____-én reggel, a kijárási tilalom feloldása után a ____en nagy tömeg gyűlt össze. A békés tüntetés vérfürdővé vált, a karhatalmi alakulatok tüzet nyitottak a téren összegyűltekre. A halottak száma meghaladta a kétszázat, a sebesülteké még ennél jóval több volt. Az ____ több vidéki városban is a tömegbe lőtt. ____-án győzött a forradalom. ____ rádióbeszédében nemzeti ____ mozgalomnak nyilvánította az előző napok megmozdulásait, és azonnali ____et rendelt el. Bejelentette a ____ csapatok kivonását Budapestről. Feloszlatta az ____-t, ____t és további változásokat ígért. Tárgyalásokat kezdett a ____ből való kilépésünkről. Újjáalakult a korábban feloszlatott Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt. Házi őrizetéből kiszabadították ____ hercegprímást. A párhuzamosan zajló szuezi válság miatt az amerikai elnök, ____ az USA semlegességéről szóló nyilatkozatot tett közzé. Ez lehetővé tette a szovjet katonai intervenciót. 1956. ____-án este a Tökölre érkező ____ honvédelmi minisztert letartóztatták. 1956. ____-én hajnalban általános szovjet támadás indult Budapest és a fontosabb katonai objektumok ellen. ____ a jugoszláv követségre menekült. ____ államminiszter kiáltványt fogalmazott a nemzetközi segítség reményében. Budapesten a fegyveres ellenállást a felkelő csoportok a ____ben, a ____ban, a ____en és ____en még folytatták, de ____-ére ____ a szovjet csapatok segítségével megtörte a fegyveres ellenállást.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?