1) โบนัส 2) C  3) D : ดูดน้ำและแร่ธาตุกลับ 4) F : เป็นทางผ่าน ของอาหารที่ย่อยไม่ได้ ออกสู่นอกร่างกาย 5) B2 : น้ำย่อยที่สร้างขึ้นเอง และน้ำย่อยจาก E 6) โบนัส 7) G : น้ำย่อย 8) H : เป็นทางผ่านของอาหาร ไปสู่อวัยวะถัดไป 9) B1 : น้ำย่อย 2 ชนิดจาก E, น้ำดีจาก A 10) B3 : ดูดซึมสารอาหาร เข้าสู่ร่างกาย 11) A : สร้างของเหลว สีเหลืองเขียว ให้กับอวัยวะ B1 12) E : สร้างน้ำย่อย ให้กับอวัยวะ B2

ไม่ยากถ้าอยากย่อย

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?