1) Бароко характеризують : a) грандіозність, динамічність, урочистість, контрастність, синтез мистецтв; b) композиції у різних технічних прийомах: лиття, гравірування, паяння, інкрустація c) відродження інтересу до античної спадщини; 2) Українське бароко отримало назву a) гетманське b) запорізьке c) козацьке d) європейське 3) Національні риси українського бароко найбільш характерно проявилися у a) скульптурі b) живопису c) палацово-паркових комплексах d) храмовій архітектурі 4) Українське бароко виникло у наслідок поєднання a) національних рис західної та східної України b) національних рис та характерних рис європейського бароко c) національних традицій та характерних рис стилю Ренесанс d) національних традицій та характерних рис східної культури 5) Якого скульптора називали" українським Мікеланджело"? a) Іван Григорович-Барський b) Бернард Меретин c) Йов Кондзелевич d) Йоганн Пінзель 6) Який жанр живопису переважав в українському бароко? a) портрет b) марина c) пейзаж d) натюрморт 7) Пам'ятка архітектури українського бароко a) Софіївська церква у Києві b) Андріївська церква у Києві c) Володимирська церква у Києві d) Михайлівська церква у Києві 8) Хто архітектор Андріївської церкви, Маріїнського палацу a) Хто архітектор Андріївської церкви, Маріїнського палацу b) Бартоломео Растреллі c) Йоганн Шедель d) Степан Ковнір 9) Виберіть зображення дзвіниці Михайлівського златоверхого собору a) b) c) 10) Жанр портретного українського живопису кінця XVI - початку XVII ст.,що використовував прийоми іконопису: a) Картуш b) Парсуна c) Іконостас d) І. Руткович 11) Надзвичайну популярність мали в Україні... a) портрети українських гетьманів b) народні картини "Козак Мамай"" c) козацькі ікони

Українське Бароко

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?