KUT - dio ravnine omeđen s dvama polupravcima s istom početnom točkom, RAVNINA - ravna, sa svih strana neograničena ploha, POLUPRAVAC - ravna, s jedne strane omeđena crta, PRAVAC - ravna, neomeđena crta, DUŽINA - ravna crta koja spaja dvije krajnje točke,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?