ARAH - hala tuju sesuatu tempat dari tempat yang lain, TIMUR - Contoh arah mata angin , TENGGARA - Arah mata angin perantaraan, BARAT - Arah dihadapan ialah timur dan arah belakang ialah..., KOMPAS - Untuk menetukan arah dengan tepat kita menggunakan...., LAPAN - Kompas memiliki ....arah angin, BEARING - Arah seseuatu objek atau tempat dari suatu titik rujukan, SELATAN - Apabila menentukan arah dengan menggunakan matahari, tangan sebelah kanan akan menunjukkan arah, PERUMAH - Kompas terdiri daripada......., pemuka dan jarum kompas, UTARA - Orientasikan kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan arah, EMPAT - Arah mata angin utama di dunia ialah sebanyak.., UTAMA - Selain arah mata angin ....terdapat empat lagi arah mata angin, ARAH MATA ANGIN - Panduan penentuan arah, TANGAN KANAN - Matahari terbit @ Timur, PEMUKA - Komponen kompas, BESI - Cara tentukan arah mata angin dengan menggunakan kompas magnetik dengan mengelakkan objek..., SUDUTAN - Bearing......ialah menggunakan jangka sudut dan diukur dari arah utara mengikut arah pusingan jam, JANGKA - Bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan......sudut, JARUM - Kompas.......dicipta pada zaman Tamadun Islam, KIBLAT - Kompas ........ digunakan untuk menentukan arah kiblat bagi umat Islam,

GEOGRAFI TINGKATAN 1 - ARAH

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?