1) Hangisi Sıfır Atık logosudur? a) 1 b) 2 c) 3 2) "Sıfır Atık projesi ..............." Bu cümle hangisiyle tamamlanabilir? a) Doğaya ve çevreye zarar verir. b) Atıkların çoğalmasını amaçlar. c) İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. 3) Hangisi geri dönüşümün faydası değildir? a) Ülke ekonomisine katkı sağlar. b) Doğal kaynakları verimli kullanmamızı sağlamaz c) İsrafı önler. 4) Hangisi bir kağıt atık değildir? a) Karton b) Su şişesi c) Gazete 5) Her atık geri dönüştürülebilir mi? a) Hayır , dönüştürülemez b) Evet , dönüştürülebilir 6) "Sıfır atık projesi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı amaçlar."  a) Yanlış b) Doğru 7) Hangi atıklar geri dönüştürülemez? a) Plastikler b) Piller c) Tıbbi atıklar 8) Hangisi plastik atık değildir? a) Pet şişe b) Dergi c) Şampuan kutuları 9) "Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlamaz." a) Doğru b) Yanlış 10) Bir kağıt atığı ne yapmalıyım? a) Geri dönüşüm kutusuna atmalısın. b) Yere atmalısın. c) Çöpe atmalısın.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?