Margit ____ király lánya volt. Szülei felajánlották őt az egyháznak, azaz ____ adták, hogy ____megsegítse őket és megmentsék az országot a ____. Margit az ____ évek közepén bevonult a ____ apácakolostorába, amely a mai ____ területén állt. Haláláig itt élt. Sokkal később, ____ avatták szentté, azóta ____ a neve. A Margit-sziget az ő nevét őrzi a ____ óta.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?