ข้อดีการขนส่งโดยรถยนต์ - มีความคล่องตัวสูง สะดวก รวดเร็ว, ข้อเสียการขนส่งทางถนน - มีการแข่งขันกันมาก, ข้อดีการขนส่งทางรถไฟ - บรรทุกสินค้าได้ปริมาณมาก, ข้อเสียการขนส่งทางรถไฟ - ต้องเข้าออกตามตารางเวลาที่กำหนด, ข้อดีการขนส่งทางน้ำ - ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง, ข้อเสียการขนส่งทางน้ำ - บางเส้นทางสามารถบริการได้เฉพาะบางฤดูกาล, ข้อดีการขนส่งทางอากาศ - ประหยัดเวลาในการเดินทางขนส่ง, ข้อเสียการขนส่งทางอากาศ - ต้องการการลงทุนและเทคโนโลยีสูง, ข้อดีการขนส่งทางท่อ - ช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่ง, ข้อเสียการขนส่งทางท่อ - อาจจะเกิดปัญหาท่อรั่ว ซึม,

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?