stoj spätný, sed pokrčmo, kľak prednožný, sed skrížny, stoj rozpätný, kľak výkročný bokom, kľak predkročný, sed znožný, kľak spätný, stoj únožný,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?