1) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) ช้าง b) ยีราฟ 2) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) ช้าง b) วาฬ 3) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) สิงโต b) หมี 4) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) สิงโต b) หมาจิ้งจอก 5) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) ยีราฟ b) วาฬ 6) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) เสือ b) ช้าง 7) เงานี้เป็นเงาของตัวอะไรกันนะ ? a) ยีราฟ b) หมี

เกมจับคู่ภาพกับเงาสัตว์โลกน่ารัก

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?