1) Bir Yatırımcı olsaydınız, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarından hangisini açmayı planlamazdınız ? a) Kereste Fabrikası b) Çay Fabrikası c) Balıkçılık d) Makarna Fabrikası 2) Bir bölge ile ilgili yatırım projeleri hazırlanırken öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır? a) nüfus b) okul sayısı c) coğrafi özellikleri d) sınırların büyüklüğü 3) Bir tarım bölgesinde yetiştirilen ürün ile bu ürünün işlenmesini sağlayabilecek fabrikalar arasındaki ilişki dikkate alındığında, pamuk yetiştirilen bir yerde hangi sanayi dalı gelişir? a) tekstil b) şeker c) kereste d) konserve 4) Hem hammaddenin taşınması hem pazarlama için ....... kolay olması gerekir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) sermaye b) ulaşım c) enerji d) ham madde 5) İpekli dokuma üzerine yatırım yapacak olsanız aşağıdaki şehirlerden hangisine yatırım yapmalıdır? a) Trabzon b) Muğla c) Edirne d) Bursa

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?