1) Deîmpărțitul se află prin operația de ....... 2) Sfertul numărului 12 este ...... 3) Câtul numerelor 15 și 3 este ...... 4) Dublul lui 9 este ...... 5) Determină numărul de 6 ori mai mic decât 12 6) Calculează jumătatea lui 14 7) Cât reprezintă o zecime din 100? 8) 7 : 0 = ...... 9) Orice număr împărțit la 1 dă rezultatul ........ 10) În exercițiul 2+2x2:2-2 rezolvăm mai întâi ......

Mate cu Lizuca și Patrocle

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?