1) Melyik vasárnap a Virágvasárnap? a) április első vasárnapja b) Húsvét előtti vasárnap c) Húsvét utáni vasárnap 2) Mire emlékezünk Virágvasárnap? a) Jézus virágot vitt anyukájának. b) Jézus bevonult Jeruzsálembe. c) Virágmagokat kell ültetni. 3) Hogyan érkezett Jeruzsálembe Jézus? a) hitntón b) lovon c) szamárháton 4) Melyik próféta jövendölte meg, hogy így érkezik a Messiás? a) Zakariás b) Illés c) Izajás 5) Hogyan nem köszöntötte a nép Jézust? a) Ajándékokat vittek neki. b) Felső ruhájukat elé terítették. c) Gallyakkal, ágakkal integettek. 6) Mit jelent a "Hozsanna" szó? a) Úgy van, úgy legyen! b) Ments meg, szabadíts meg! c) mise előtti étkezés 7) János evangéliuma szerint milyen ágakat használtak? a) barka b) tulipánfa c) pálma 8) Mivel kezdődik a virágvasárnapi szentmise? a) barkaszentelés, evangélium és körmenet b) virágszirom szórássa c) szentgyónással 9) Melyik rész marad el a virágvasárnapi szentmiséből? a) áldoztatás b) Miatyánk ima c) bűnbánati rész 10) Milyen színű a pap miseruhája Virágvasárnap? a) piros b) fehér c) zöld 11) Mit jelent a passió szó? a) Jézus születéstörténete b) Jézus szenvedéstörténete c) Jézus feltámadásának története 12) Hány evangéliumi szakasz hangzik el a Virágvasárnapi szentmisében a) 1 b) 2 c) 3 13) Mit teszünk, amikor a passióban ahhoz a részhez értünk, hogy "Jézus kilehelte lelkét"? a) felállunk b) énekelünk c) letérdelünk 14) Melyik hetet nyitja meg Virágvasárnap? a) Virághetet b) Nagyhetet c) Fekete hetet

VIRÁGVASÁRNAP - MISEVLOG virágvasárnapi része alapján

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?