1) αγαπ_ a) ώ b) ό 2) διώχν_ a) ω b) ο 3) πακέτ_ a) ο b) ω 4) δώρ_ a) ο b) ω 5) παίζ_ a) ο b) ω 6) μυρίζ_ a) ο b) ω 7) αρχίζ_ a) ο b) ω 8) Γιώργ_ς a) ο b) ω 9) καπετάνι_ς a) ο b) ω 10) άρρωστ_ς a) ο b) ω

Τι 'ο' θα βάλω;

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?