1) Koji organizam reagira na svjetlost s pomoću očne pjege i kreće se prema njoj? a) ameba b) Papučica c) Euglena 2) Jednostanični organizmi imaju živčani sustav. a) Točno b) Netočno 3) Ameba se kreće pomoću a) Biča b) Lažnih nožica c) Očne pjege 4) Razlog zašto spužva nema razvijeni živčani sustav je zato što ne zahtjeva brze reakcije. a) Točno b) Netočno 5) Žarnjacima nedostaje/nedostaju a) Pluća b) Mozak c) Bubrezi d) Lovke 6) Nakupina živčanih stanica se naziva a) Polerig b) Generij c) Ganerig d) Ganglij e) Ganulij 7) Plošnjaci su prva skupina u koje se pojavljuju nakupine živčanih stanica a) Točno b) Netočno 8) Kolutićavcima ulogu mozga obavlja veliki moždani ganglij. a) Točno b) Netočno 9) Označi sve što se ne odnosi na hobotnicu/nije točno. a) Hobotnice imaju dobro razvijen živčani sustav b) Hobotnice ne mogu mijenjati boju svoga tijela c) Hobotnice nemaju dobar vid d) Hobotnice su dobro pokretljive životinje e) Hobotnice imaju 2 mozga f) Hobotnice imaju 3 srca 10) Kod člankonožaca živčana vrpca nalazi se a) U glavi b) Na leđima c) Na zatiljku d) Na donjoj strani tijela 11) Virnjaci nemaju jednostavne oči. a) Točno b) Netočno 12) Glavonošci imaju osjetilo mirisa na/u a) Leđima b) Krakovima c) Nosu d) Licu 13) Koji cvrčak pjeva (cvrči)? a) Ženski b) Muški c) Oboje d) Nijedan 14) Kora velikog mozga najviše je naborana kod a) Čimpanze b) Svinje c) Psa d) Čovjeka e) Dupina f) Kitova 15) Ribe koriste________ kao osjetilo za primanje informacija o strujanju i tlaku vode. a) Bočnu lovku b) Bočne peraje c) Bočnu prugu d) Kožu 16) Oči žabama pomažu u gutanju plijena. a) Točno b) Netočno 17) Sustav orijentacije s pomoću odbijenih ultrazvučnih valova koji životinji omogućuje snalaženje u prostoru naziva se a) Ekolokacija b) Ehologacija c) Eholokacija d) Ekologacija 18) Termokameru imaju a) Gušteri b) Ribe c) Zmije d) Medvjedi e) Mačke 19) Biljke imaju živčani sustav i krvotok a) Točno b) Netočno 20) Planktonske alge kreću se prema a) Hrani b) Plijenu c) Vodi d) Nečistoći e) Svjetlosti

Živčani sustav i osjetila ostalih živih bića

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?