1) Europa leży na półkuli: a) północnej b) południowej c) wschodniej d) zachodniej 2) Jakie wody oblewają Europe: a) morza Śródziemnego i oceanu Arktycznego b) morza Śródziemnego, morza Bałtyckiego i morza Czerwonego c) oceanu Arktycznego, oceanu Atlantyckiego i morza Śródziemnego 3) Europa od wschodu graniczy z: a) Ameryką b) Afryką c) Azją 4) Jakie morze oddziela Europe od Afryki: a) morze Czerwone b) morze Bałtyckie c) morze Śródziemne 5) Europa znajduje się w większości w strefie klimatów: a) podzwrotnikowych b) okołobiegunowych c) umiarkowanych 6) W Europie przeważają: a) wyżyny b) niziny c) góry 7) Ile państw leży w Europie: a) 90 b) 27 c) 49 d) 50 e) 47 f) 46 8) Co to są migracje: a) przemieszczanie się zwierząt między państwami b) liczba ludności w danym kraju c) przemieszczanie się ludzi w celu zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub na pewien czas 9) Co to jest: a) wykres mieszkańców danych państw b) piramida płci i wieku c) wykres słupkowy Chin 10) Jakie jest największe jezioro w Europie: a) Islandia b) Ładoga c) Bałtyk 11) Jakie państwa założyły Unie Europejską: a) Polska, Hiszpania i Finlandia  b) Niemcy, Grecja, Włochy i Litwa c) Belgia, Holandia, Francja, Włochy, Luksemburg i Niemcy 12) Czym są płyty litosfery: a) płytą z drewna b) to granica Unii Europejskiej  c) to zastygnięta lawa d) to skalna powłoka ziemi 13) Ile jest największych półwyspów w Europie: a) 10 b) 3 c) 6 d) 4 e) 9 f) 7 14) Ile zajmują niziny: a) 1/2 b) 2/4 c) 4/4 d) 3/4 15) Jaka rzeka jest najdłuższą rzeką w Europie: a) Wisła b) Buk c) Narew d) Wołga e) Odra f) Warta 16) Ile stopni może osiągnąć lawa: a) 1000 b) 100 c) 10000 d) 2000 e) 500 f) 300 17) Ile jest czynnych wulkanów na Islandii: a) 55 b) 45 c) 35 d) 25 e) 15 f) 5 18) Co jest charakterystyczne dla Islandii: a) góry b) kościoły c) Gejzer Strokkur 19) Ile osób żyje w Europie: a) 70mln b) 3mld c) 740mln 20) Jakie jest najmniejsze miasto w Europie: a) Watykan b) Rosja c) Belgia 21) Jakie są 3 największe miasta Europy: a) Londyn, Paryż i Rosja b) Londyn, Rosja i Belgia c) Polska i Rosja 22) Do chrześcijan należą: a) Prawosławia i Islam b) Protestanci i Judaizm c) Katolicy, Protestanci i Prawosławia

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?