1) Teknik membuat lakaran dengan betul a) Tidak menggunakan pembaris b) menggunakan pensel yang sesuai c) melakar menggunakan krayon d) lakar menggunakan pembaris e) tidur f) makan 2) Kriteria lakaran yang bagus a) Lakaran bermaklumat (mempunyai label) b) Saiz yang sesuai c) Reka bentuk yang tidak sesuai d) gabungan bentuk yang tidak stabil

Melakar reka bentuk kipas solar

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?