1) 5x8 a) 45 b) 35 c) 40  2) 9x0 a) 1 b) 0 c) 9 3) 6x3 a) 19 b) 28 c) 18 4) 25 a) 9x5 b) 6x5 c) 5x5 5) 3x10 a) 30 b) 27 c) 24 6) 7x3 a) 21 b) 28 c)  14 7) 6x6 a) 26 b) 46 c) 36 8) 4+4+4+4+4+4+4+4 a) 8x4 b) 9x4 c) 4x5 9) 3’ün 4 katı …… eder.  a) 12 b) 14 c) 9 10) 1’in 7 katı …… eder. a) 1 b) 7 c) 0 11) Her pakette 5tane olan şekerlerden 9 paket aldım. Kaç tane şekerim olur? a) 45 b) 65 c) 25 12) Safiye her gün 1 sayfa günlük yazıyor. Safiye 7 günde kaç sayfa günlük yazar? a) 7 b) 0 c) 1 13) 2/ C sınıfında 10 sıra var. Her sırada 2 kişi oturduğuna göre 2/C sınıfında kaç öğrenci vardır? a) 24 b) 20 c) 22 14) Her gün 10 sayfa kitap okuyan Emre  5 günde kaç sayfa kitap okur? a) 50 b) 45 c) 40 15) Ayça tanesi 5 lira olan defterlerden 6 tane aldı . Ayça kaç lira ödeme yapmalı? a) 30 b) 35 c) 25

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?