Mała Stabilizacja : 1956-1970(lata rządów Gomułki), -Powrót do centralnego planowania (komuniści chcieli mieć pełna kontrolę nad gospodarką), -Intensywna rozbudowa przemysłu ciężkiego( wynikała m.in z zobowiązań Polski wobec RWPG, -Ogólna niesprawiedliwość socjalistycznej gospodarki, m.in. nieliczenie się z potrzebami rynku, niska wydajność pracy, marnotrawstwo., Destalinizacja: październik 1956, -Uwolniono prymasa Stefana Wyszyńskiego i więźniów politycznych., -Religia wróciła do szkół, -Pozwolono na wydawanie książek o AK i powstaniu warszawskim, -Odstąpiono od zasad socrealizmu w sztuce,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?