Mit he-gyez Győző?, Ki lett a győz-tes?, Ki vi-gyáz a ba-bá-ra?, Mi lesz a rügy-ből?, Mit gya-lul az asz-ta-los?, Mi-ben van mo-gyo-ró?, Mi-be te-szik a sző-lőt?, Hol á-rul-nak fagy-lal-tot?, Mit gyó-gyít az ál-lat-or-vos?, Mire vi-gyáz Néró?, Hol ve-szi Gyön-gyi az al-mát?.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?