legenda - szentek életéről szóló csodás történet, ereklye - szentektől visszamaradt tárgyak, testrészek, szerzetes - világi élettől visszavonult, vallásos élethez különösen vonzódó, kolostorban élő ember, ugar - A nyomásos gazdálkodás rendszerében a termény betakarítása után egy évig be nem vetett, állatokkal legeltetett terület., eretnek - Az egyházi tanításokkal szembehelyezkedő ember, majorság - a földesúr saját használatára megtartott területe, melyet a jobbágyok robotban műveltek, robot - ingyenmunka, jobbágy - az uradalom területén élő és ott termelő parasztok, tized - a jobbágy adója az egyház fenntartására; termésének egy tizede, kódex - latin nyelven, kézzel írott, képecskékkel díszített könyv,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?